Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw B Van veen
Plaats Kampen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voor de overheid ons blootstelt aan EMS die ver boven het veilig geachte ligt, verzoek ik tot grondig en diepgaand onderzoek naar de gevolgen van 5G voor mens, dier en plant!
Overheid, u heeft de plicht en taak om het welzijn van uw volk te waarborgen en ons, uw burgers, te beschermen tegen schadelijke risico's voor onze ( en uw!) gezondheid!
5G is onvoldoende getest en de effecten zijn onvoldoende onderzocht.
Doe het niet!!!!!!
Bescherm uw burgers!
Zoals Polen doet, België, Zwitserland.
Zorg voor uw volk!
Zorg voor de toekomst, de kinderen, de aarde.
Stop 5G!!!!!!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht