Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam mr. K.M. van Lochem
Plaats Leusden
Datum 6 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
We groeien kapot, en niemand heeft het door!
We zijn elektromagnetische wezens (daarom worden er MRI-lichaamsscans gemaakt) en de 5 G straling verstoort iets ons magnetische veld en waarschijnlijk ook in de kwaliteit van onze ei & zaadproducerende organen . 5G is een kostbaar experiment, zonder weg terug. Niet zomaar installeren omdat het economisch gewenst is.
Misschien eens kijken naar https://www.youtube.com/watch?v=Ag1hkv2Upww etc.
Bewijs dat het slecht is komt altijd pas na installatie...
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht