Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dhr JGR van Beest
Plaats Den Haag
Datum 30 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Met de invoer van deze wet en de uitrol van 5G wordt de grondwettelijke vastgelegde lichamelijke integriteit van ieder persoon geschonden. Er is geen consent verkregen voor het blootstellen aan bewezen schadelijke hoeveelheden straling.

Bij deze dus mijn bezwaar tegen het aannemen van deze wet én de uitrol van 5G in Nederland op de wijze waarop dit op dit moment gebeurt. En mijn verzoek om onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar die de veiligheid van de electromagnetische straling op mens en natuur. En dit als voorwaarde te stellen voor het gebruik van onze openbare ruimte voor het plaatsen van 5G apparatuur door commercieel / overheids partijen.