Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam ACN van Baardewijk
Plaats Putten
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De vraag hierboven is op dit moment niet de juiste om te onderzoeken. De vraag zou m.i. moeten zijn, wat vindt u van 5G? Of heeft u als inwoner van Nederland behoefte aan 5G? Of vindt u het tenminste niet erg als we extra straling toevoegen in Nederland? MIjn antwoord, is Nee, nee, en ik wens geen extra straling. Sterker nog, ik heb er geen bezwaar tegen als ook 4G zou verdwijnen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht