Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam K. Ten berge
Plaats Amsterdam
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Nee zeggen wij burgers! T is niet nodig, kost onnodig veel geld. Ga t eerst gedegen onderzoeken en dan dit keer door onafhankijke wetenschappers en onderzoekers. Als er in de wereld al grote steden dit weigeren en zoveel mensen er tegen zijn vanwege t verstoren van de natuur... dan wordt t echt tijd dat de overheid ophoudt dit land alleen maar te willen exploiteren voor eigen gewin. Dus NEE. En acties volgen als dit erdoor gedrukt wordt.