Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MJG Besselink
Plaats Sonsbeck
Datum 29 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Deze internetconsultatie is al een stap te ver. Eerst moet de vraag komen of wij, Nederlandse burgers, wel 5G willen in onze leefomgeving. Het merendeel van de bevolking heeft inmiddels aangegeven NIET nog meer straling zijn omgeving te willen.
De overheid is er om de wensen van de bevolking uit te voeren.
En de overheid is er om de bevolking te beschermen. Er zijn al vele bewijzen dat 2G/3G4/G schadelijk zijn voor de gezondheid. De effecten van 5G op de gezondheid zijn nog niet eens onderzocht en dat gaat ook niet gebeuren. Hoe kan de overheid dan verantwoorden dat 5G op grote schaal wordt uitgerold? Dit zal met vrij grote zekerheid voor nóg meer gezondheidsschade door straling leiden.
De uitrol van 5G moet per direkt gestopt worden; eerst moet er gedegen onderzoek komen naar de effecten op de gezondheid van mensen en dieren, en de natuur. Pas als 5G volledig veilig bevonden is, én de bevolking aangeeft het te willen, mag de uitrol plaatsvinden.

Bijlage