Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam T. de Vetter
Plaats Jubbega
Datum 17 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Wat me keer op keer verbaast is dat de overheid inmiddels verworden is tot een exponent van de industrie. De taak om de burger te dienen en te beschermen is zo naar de achtergrond gedrukt dat het blijkbaar niet eens meer nodig is om nieuwe technieken langdurig te testen voor deze te implementeren. Van alle kanten zijn er duidelijk signalen dat er misschien toch wat tegen de 5G techniek valt in te brengen en dat de gezondheidsrisico's aanzienlijk zijn. In plaats van even pas op de plaats te maken en te kijken of het wel echt veilig is lijkt er juist haast te worden gemaakt. Door gemeenten te verplichten om mee te werken is er voor burgers echt geen mogelijkheid meer om zich te onttrekken aan waarschijnlijk zeer schadelijke gevolgen (met name het ongeboren kind lijkt onherstelbare DNA schade op te lopen met niet alleen gevolgen voor het kind zelf maar ook voor haar kinderen). Misschien wordt het tijd om als burger toe te geven dat onze overheid in haar taak faalt. Dat onze democratie failliet is en dat het tijd wordt voor een hele grote nieuwe bezem. Tenzij onze overheid een keer kiest voor de burger en niet het grote geld. Kiest voor zekerheid in plaats voor 'voorsprong door innovatie'.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht