Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam mevrouw R Beek
Plaats Amsterdam
Datum 26 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de uitrol van het 5G netwerk in Nederland, wegens de schadelijke gevolgen op lange termijn voor mijn gezondheid en die van mijn dierbaren i.v.m. de elektro/magnetische straling.
Ik stel de overheid en de EU voor alle gevolgschade aan onze gezondheid financieel aansprakelijk, omdat door de afgedwongen 98% dekking blootstelling onontkoombaar is.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht