Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam dhr HJP Horstman
Plaats Delfzijl
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik kan de huidige vraag niet zien als een onderdeel wat met 5G te maken heeft.
Echter aangaande de geplande uitbreidingen 5G ben ik van mening dat hiernaar veel te weinig onderzoek is gedaan naar de schadelijke effecten op d gezondheid van mens, dier en plant.
Dit komt omdat e in de diverse media steeds meer serieus onderzoek gepubliceerd wordt waarmee aangetoond wordt dat 5G zeer slecht is voor de gezondheid van mens, dier en plant.
Ik hoop dan ook dat voordat men hiermee verdergaat dit vooraf grondig opnieuw onderzocht wordt en heroverwogen.