Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam G F Harmsma
Plaats Amsterdam
Datum 6 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak bezwaar tegen het verplicht invoeren van 5G en alle apparaten die hiermee verband houden.
Er wordt een nieuwe technologie ingevoerd zonder te weten wat de gevolgen zijn, waarschuwingen uit wetenschappelijke hoek wereldwijd worden genegeerd en burgers worden niet volledig geïnformeerd.
Niemand kan zich er aan onttrekken, maar verantwoordelijk minister vindt verder onderzoek niet nodig.
Dit terwijl 5G anders werkt dan 3 en 4 G. Stralingsdeskundigen (ervaringsdeskundigen) waarschuwen hiervoor, en toch wordt het voorzorgprincipe niét toegepast.
Er wordt vrijwel alleen gesproken over de voordelen, maar over de nadelen en mogelijke consequenties wordt niets vermeld.
De gang van zaken is in mijn ogen onverantwoord, on-democratisch, gaat voorbij aan de Gedragscode Openbaar Bestuur, en artikel 11 van de Grondwet wordt niet gerespecteerd.

Burgers hebben het recht volledig geïnformeerd te worden over wat er staat te gebeuren, en burgers hebben het recht, na alles afgewogen te hebben, ook 'nee' te kunnen zeggen, wanneer dit ingrijpt in de directe levenssfeer.
Dit recht wordt met de verplichting aan gemeenten hier aan mee bewerken volledig geschonden.

Het is onaanvaardbaar dat consumenten niet goed geïnformeerd worden en geen keus meer hebben, en dat (mogelijke) gevolgen voor de gezondheid telkens opnieuw gebagatelliseerd worden.
Zonder onafhankelijk duidelijk aanspreekpunt over gezondheidsbelangen en onafhankelijk gezondheidsonderzoek naar de gevolgen van 5G is een weloverwogen besluit niet mogelijk.
Er wordt nu gevaren op een eenzijdig en onvolledig belichte koers en dit is m.i. gevaarlijk.
Er is te weinig bekend over 5 G of anders te weinig bekend gemaakt en het is uw verplichting hier wel voor te zorgen.

Er is een grens aan wat mogelijk en ook aan wat nodig is.
5G betekent veel meer dataverkeer, nog meer energieverbruik. Er moet een grens getrokken worden waar ontwikkeling wenselijk is en waar het ten koste gaat van het klimaat, milieu en levensvormen.
Daarnaast zit de meerderheid van de Nederlanders niet te wachten op zelfrijdende auto's of een InternetOf Things, zeker niet wanneer dit gepaard gaat met nog meer straling, laat staan de kosten.
Het is een zeer on-democratische gang van zaken.

Ik verzoek u met klem te luisteren naar de signalen die aangeven dat deze technologie een grote keerzijde heeft.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht