Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam D. Weeda
Plaats Den Haag
Datum 26 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De uitrol van 5G:
-is schadelijk voor mens, flora en fauna - onderzoek naar effecten op volksgezondheid en insectenpopulaties ontbreekt
-verloopt niet transparant - de bevolking wordt niet eerlijk geïnformeerd
-verloopt ondemocratisch - burgers wordt zeggenschap over hun leefomgeving wettelijk ontnomen door dit wetsvoorstel
-is strijdig met de klimaatdoelstelling - 5G verbruikt 2x zoveel stroom als 4G
Door de haast waarmee de overheid 5G wil implementeren, is er geen ruimte om te onderzoeken hoe schadelijk de intensiteit en frequentie van 5G voor mens en milieu gaan uitpakken. Ik vind het een onverantwoord risico om deze complexe operatie uit te voeren zonder dat een realistische inschatting gemaakt kan worden van de risico's voor alles wat leeft op aarde. Ik sluit me aan bij de artsen uit Genève die na invoering van 5G een toename van fysieke en psychische klachten hebben waargenomen (zie bijgevoegd artikel) en zeggen: STOP 5G tot een eerlijke afweging kan worden gemaakt tussen technische vooruitgang en behoud van een gezonde leefomgeving.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht