Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs. M.A.E. de Boer
Plaats Sassenheim
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Onderzoek laat zien dat 5G niet ongevaarlijk te noemen is voor organismen. Vanuit de scheikunde is bekend dat alles bestaat uit trillende deeltjes. Een zeer hoge frequentie als 5G zal eerder wel dan geen invloed hebben op de lichaams-/plantencellen, mogelijk vergelijkbaar met de werking van een magnetron oftewel schendig van lichamelijk integriteit.
Dit moet voor de langere termijn onderzocht worden door onafhankelijke onderzoekers voor een eventuele uitrol.

Daarnaast is het een inbreuk op eenieders privacy.

Voorts is het onduidelijk of dit als biowapen gebruikt gaat worden, zoals bij mijn weten gebeurd is in Irak. Als dat überhaupt een mogelijkheid is, mag het nooit uitgerold worden vanwege schending van de privacy, schending van de lichamelijke en psychische integriteit.