Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A. Jabri
Plaats Zutphen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben het niet eens met dit voorstel,
Ik wil eerst een onafhankelijk, eerlijk en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten op mens, dier, natuur en milieu,
dus een bewijs dat 5G geen schadelijke invloed heeft op de gezondheid en welzijn van mens, dier, natuur en milieu.
Ik wil dat Nederland niet een marionet van de Europese Unie is en
Ik verzoek dringend om de uitrol van 5G te stoppen en de normering van 2G, 3G en 4G te herzien.
Het recht op privacy moet behouden blijven.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht