Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam T Stevens
Plaats Maastricht
Datum 23 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
In de Wet Telecommunicatie, die in het najaar bij de Tweede Kamer geagendeerd is, onder #6 de volgende passage is opgenomen: “De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.”

Dit zorgt ervoor dat ik als burger, maar ook overheidsinstanties op lokaal niveau geen inspraak meer hebben en of bezwaar kan maken tegen het plaatsen van antennes en andere technologie. Dit zonder rekening te houden met meer dan 20.000 wetenschappelijke onderzoeken welke aantonen dat er weldegelijk gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan draadloze communicatienetwerken en er ernstige privacy probleem aan kleven.
Dit is onacceptabel en gaat in tegen de grondwet artikel 11, de onaantastbaarheid van het lichaam.
Ik heb bezwaar tegen het doorvoeren van deze wet en zou graag weten waarom er willens en wetens voornemens zijn om mijn burgerrechten op
gemeentelijk niveau via landelijke wetgeving te laten uitschakelen? Dit terwijl mijn grondrechten worden geschoffeerd.

Waarom zijn burgerrechten ondergeschikt aan de macht van telecombedrijven? Waarom worden er ondanks duidelijke signalen van vele wetenschappers wereldwijd, geen rekening gehouden met gezondheidsrisico’s?

Graag zie ik mijn bezwaren meegenomen in uw overweging en antwoord op mijn vragen tegemoet.

Gezonde groet,
Tanja Stevens

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht