Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam c.f. zeegers
Plaats leiden
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik heb geen dokument toe te voegen. wel persoonlijke ervaringen met energie veranderingen etc.
i vraag mij afwas het belang is. ja, techniek staat voor en vooruitgang ook. Maar WAT is werkelijke vooruitgang. de mens en zijn fyisiek eigestel steeds meer blootstellen aan energieen die niet past. vooral ook is het erg dwingen omdat MEN dat beslist en niemand vrijwilligersoor kiest. dus het wordt opgedrongen door een groepje mesne die hun eigen soort van belang volop stelt in plaats van het unieke van die mens. ik vraag mij af of daar ook nog financieel belangen een rol bij spelen.
Maar dat ee klein groepje mensen iets bepaald voor een hele bevolking en dat het individu dus gedwongen wordt daaraan mee te oden en velen daaronder fysiek lijden is voor mij een onbegrijpelijke stap die met wil gaan zetten.
.Ik wens een bezinning en meer bewustzijn toe aan allen die hierover moeten beslissen.