Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Een Essentie
Plaats Nederland
Datum 1 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
EMF Wetenschappers schrijven dat talloze recente wetenschappelijke publicaties laten zien dat EMF levende organismen aantast ver onder de meeste nationale en internationale richtlijnen. De gevolgen zijn een verhoogd risico op kanker, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, wijzigingen van het reproductieve systeem, leer- en geheugen achterstanden, neurologische stoornissen, en negatieve invloeden op het algemene gevoel van welzijn van mensen. De schade beperkt zich niet tot het menselijk ras, maar er is steeds meer bewijs dat het ook een schadelijk effect heeft op het planten en dierenleven. Vraag: Wat willen we nu, dat we steeds sneller alles verwerken en steeds meer economische winst belangen vevullen. Dat ten koste gaat van al het levende op aarde.
Dus dat er straks nog maar een paar elitaire groepen (ik noem ze de rijkste der rijken op aarde, er zijn andere benamingen Cabal bijv. ) gebruik kunnen maken van de aarde, en de rest is uitgemoord. Omdat ze kapot gemaakt zijn zoals ze al eerder probeerde alleen duurde het te lang ? Denk aan Suiker, chemische toevoegingen dmv E nummers, drugs, vacinaties. Werkelijk ??!! En hoe ver moeten we gaan met de steeds weer nieuwe telefoontjes mooiere schermen mooiere camera etc etc. Hou toch op !!! De reinste onzin. Dit heeft niks met de klanten te maken die dit willen, alleen maar met omzetten Geld Geld Geld. Ga lekker op een onbewoond eiland zitten met zijn allen, en laat de rest van de wereld (lees leven op aarde) met rust met jullie 5G. GEEN 5G flauwekul dus.
Weet wel we zijn allemaal energie dat wist Einstein al en Tesla. En wat gebeurt er als je energie verstoord het vervormd.

Een bezorgd levend wezen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht