Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Geen 5G M Meijers
Plaats Zeist
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Alstublieft, doe het niet.
Er is al veel te veel straling. Er zijn al veel te veel negatieve energien rondom de aarde. Op deze manier maken we haar nog meer kapot. Kijk eens goed naar de wereld om ons heen en herken waar de minste staling is en waar de natuur het best tot zijn recht komt. Laten we zuinig zijn op onze aarde en niet nog meer kapot maken! Van de bomen tot onze gezondheid!
Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat we de aarde nog kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.