Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Ir S. Veen
Plaats Amsterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Met deze wet mogen zendkasten op je huis geschroefd worden zonder toestemming van de eigenaar van het dak. Daar zijn wij tegen.
Ten tweede vinden we dat de 5G apparatuur geplaatst moet worden op veilige afstand van plaatsen waar mensen wonen of werken. Bij elektriciteitsmasten is inmiddels bekend van de gevolgen voor de mens.
Het plaatsen van nieuwe stralingsapparatuur zou pas moeten mogen als na langdurig onderzoek blijkt dat het geen schadelijke effecten op de gezondheid van mensen heeft. Ook zal de waarde van vastgoed dalen in de buurt van geplaatste masten, daar moeten de eigenaars ook voor beschermd worden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht