Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam DJM Kohler
Plaats Den Haag
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben stralingsgevoelig en al jaren ziek, met ernstige slapeloosheid, brainfog, en onverklaatbare hoofdpijnen, depressieen angsten en paniekaanvallen. Mijn klachten werden minder toen ik mijn huis liet doormeten en een stralingsvrije devt-telefoon kocht en de wiffi uitzzette en mijn laptop alleen aan de kabel gebruik. sindsdien is de pijn in mijn armen ook weg en slaap ik iets beter. Ook mijn buren hebben hun modem aangepast zodat ik minder straling heb. Bovendien blijkt dat straling de hoeveelheid schimmels bevordert en mijn huurhuis zit vol schimmel, wat slecht is voor mijn longziekte.
Maar als 5g komt kan ik me nergens meer verstoppen en kan ik mijn huis niet meer afschermen.
Op internet vond ik vele wetenschappelijke onderzoeken waarbij de veilgheid ernstig werd betwijfeld. De WHO heeft het in klasse 2b geplaatst, dus "mogelijk kankerverwekkend" en wetenschappers roepen op via een appèl voorklasse 1, net als asbest.
In het buitenland wordt de bevolking veel meer gewaarschuwd, terwijl onze regering helemaal niets doet en alles verzwijgt.
Maar de overheid praat alleen over hoeveel miljarden ze kunnen verdienen met de veiling van 5G.
Kan onzze gezondheid jullie dan niets schelen? Ook mijn dochter is ziek en mijn schoonzoon heeft een hersentumor (op de plaats waar hij zijn mobiel hield) en is al 3x geopereerd en bestraling en nu chemo en gaat steeds slechter.
Ik ga steeds meer geloven in kwade opzet, dus genocide en depopulatie. Want een betrokken overheid beschermt zijn onderdanen toch.
Maak de waarheid bekend, zodat gewone artsen het ook geloven, want nu worden mensen die ziek worden van straling niet serieus genomen.
Stel 5G uit tot er meer bekendis over de veilgheid, want dit is nooit onafhankelijk onderzocht, alleen door de telecomindustrie zelf.
En zorg dat er stralingsvrije zonesen gebieden komen, waar zieke mensen heen kunnen vluchten.
Eenkennis woont al een jaar in een caravan in het bos, waar geen straling is, terwijl ze een mooi huis heeft.
Dit kan toch niet? Laat geld niet belangrijker zijn dan mensen.
Jullie hebben toch zelf ook kinderen en familie, die dan ziek kunnen worden???

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht