Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam J.A. Vos
Plaats Rotterdam
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen het gebruik en de aanleg van 5g.
Er is bij lange na niet genoeg onderzoek gedaan naar de gevolgen van de straling voor de gezondheid van mens, dier en natuur.
Dit moet per direct stoppen!
Het nog sneller maken van verbindingen en daarmee geld verdienen mag nooit ten koste gaan van gezondheid.
Ik zie mij gedwongen te verhuizen als het 5g netwerk wordt gerealiseerd in mijn omgeving.
Foei overheid, dat u zich voor het karretje laat spannen van de telecom industrie!
Mijn vertrouwen in u is ernstig geschaad.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht