Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam R.M. Wessels
Plaats Delft
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben raadslid en maak me zorgen over de vorm waarin dit wetsvoorstel wordt voorgelegd. In mijn gemeenten zijn een groep bewoners erg bezorgd over de invoering van 5G netwerk, terwijl aan de andere kant er ook een groep ondernemers zijn die niet kunnen wachten om te beschikken over deze technologie. Als ik het goed begrijp, wordt ik als raadslid gewoon aan de kant gezet, omdat landelijk hier wetgeving op maakt die uitsluit dat lokaal hier keuze in gemaakt kan worden. Dit lijkt me erg tegenstrijdig met het proces rondom omgevingswet die we met elkaar aan het maken zijn en niet erg democratisch.
Daarnaast ben ik niet gerust over de gezondheidseffecten van straling op onze gezondheid. We hebben als volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid de gezondheid van onze burgers te beschermen. Zolang dit niet goed is onderzocht, lijkt me implementatie op zulk grote schaal een kwalijk experiment.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht