Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam E.M. Hoeke- van Gisbergen
Plaats Son en Breugel
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De meeste overheden hebben zich niet of onvoldoende verdiept in de gevaren en blijven veelal doof en blind voor wat wetenschappers van over de hele wereld van de daken schreeuwen. Ze zijn echter wel VERANTWOORDELIJK voor de veiligheid en gezondheid van de bevolking. Ook werkers in de gezondheidszorg zijn veelal niet op de hoogte van de gezondheidsrisico’s van straling waardoor de klachten van mensen die nu al klachten hebben niet herkend en daardoor ook niet erkend worden. De schade is cumulatief, bouwt op; de klachten komen later en op den duur bij iedereen.
Omdat we over het algemeen de verwachting hebben dat onze overheid ons beschermt, wat ook zou moeten, komen we hier van een koude kermis thuis. Met het installeren van 5G wordt de wereld ONLEEFBAAR. 5G tast ons grootste orgaan, onze huid ernstig aan. Denk eens aan de kwetsbare huid van baby’s en jonge kinderen! Niet alleen de mens loopt er ernstige schade door op maar ook het hele leefklimaat (bomen, vogels, insecten, het bodemleven enz.) wordt er door bedreigd.
Nergens meer een schone stralingsarme plek om te verblijven en op adem te komen. WAAR ZIJN ONZE MENSENRECHTEN IN DEZE? De uitrol van 5G is MISDADIG! De landelijke overheden, de Gezondheidsraad en de Telecombedrijven moeten aansprakelijk gesteld worden voor de door hen aangerichte schade aan de gezondheid van de mensen en het leefmilieu.
5G KAN EN MAG ER NIET KOMEN!

Een van de citaten van de website www.verminderelectrosmog.nl:

Het BIOINITIATIVE REPORT nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot case control studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht