Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Healthinezz (Leefstijlcoach & Energetisch Therapeut Melissa Scherpenzeel)
Plaats Amsterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte dames/heren,
hierbij geef ik aan dat ik een verontruste burger ben die aanspraak doet op het recht op gezondheid. Ik vraag u mijn reactie serieus te nemen en met aandacht ode meegestuurde artikelen leest.
Alvast bedankt daarvoor.
In de bijlage treft u enkele artikelen waarin u meer uitgebreid kunt lezen over de genoemde risico’s en het speelveld waarin deze al dan niet serieus worden genomen. Dit alles met gedegen bronvermelding.

Met vriendelijke groet,

Melissa Scherpenzeel
Healthinezz
Leefstijlcoach & Energetisch Therapeut

Bijlage