Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MCAM Rombouts
Plaats Waspik
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte heer Wiebes,

Op de valreep maak ik hierbij bezwaar tegen het uitrollen van een 5g netwerk in Nederland !
Ik sluit me volledig aan bij de ingediende bezwaarschriften via deze website.
Ik verzoek u dan ook deze bezwaarschriften hierbij als ingelast te beschouwen.
Deze heb ik zorgvuldig bestudeert.

Verder deel ik u het volgende mede:
Onze overheid, kabinet Rutte 3, toont geen respect voor de burger.
We worden voortdurend gemanipuleerd.
Hoe kan men dan respect van de burger verwachten?
Willen we een gezonde en vreedzame samenleving dan is wederzijds respect noodzakelijk!
Dat begint met volledige transparantie.

Met vriendelijke groet,
MCAM Rombouts


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht