Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam zweepslag (de heer W.H. van der Zweep)
Plaats rijswijk
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Veel mensen ondervinden nu al de ernstige gezondheidsklachten door elektromagnetische
stralingsbelasting; de overheid negeert dat en blijkt geen enkele aandacht te besteden aan ernstige
waarschuwingen van experts op dit gebied.
2. Er is voorafgaand aan deze plannen, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange
termijneffecten van 5G..!
3. Het zogenaamde VOORZORSPRINCIPE (dit gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke
onzekerheid) is NIET toegepast!!
4. Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en
milieuorganisaties in, gaat de overheid gewoon door. Al deze wetenschappers pleiten voor een
moratorium; een pas op de plaats totdat meer zekerheid is verkregen..
5. Geen achting voor de onderzoeksresultaten van internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat de
schadelijkheid van elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur aantoont.. Bewust
negeren van schadelijke effecten is STRAFBAAR!!
6. Het hele 5G-vergunningen verhaal, is in strijd met de grondwet, artikel 11 handelend over het ‘recht
op onaantastbaarheid van het lichaam’.
7. In strijd met de onderzoeksbrief RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven
2015 (hij gaat over het vastleggen van signalen van milieugezondheidsrisico’s)
8. Dient uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht,
privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet erbij betrokken
9. Na het lezen van het alternatieve nieuws heb ik het volgende geconcludeerd: naar mijn mening c.q.
inzicht is 5G een potentieel dodelijke energie en dus in feite een potentieel WAPEN...met als
DEKMANTEL: snellere internetverbindingen.
Algemene conclusie is nu: GEEN 5G - dient per direct helemaal te stoppen!