Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw (drs clasien schuurman)
Plaats paterswolde
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
" Ik ben tegen de uitrol van 5G en de daarmee gepaard gaande aanbrenging van randfaciliteiten, omdat er geen democratische besluitvorming over plaatsvindt, omdat met onderhavig wetsvoorstel gemeentes de regie m.b.t. implementatie wordt ontnomen, omdat talloze internationale wetenschappelijke onderzoeken aanwijzen dat er zeer grote gezondheidsrisico's aan 5G kleven, evenals vele andere ondoorzichtige aspecten waaronder privacy en aansprakelijkheden, en omdat er totaal geen communicatie met de burgers over plaatsvindt.
Iets wat zo'n gigantische impact heeft op mens en milieu mag niet overhaast over de hoofden van de bevolking heen worden opgelegd.
Het wetsvoorstel moet worden aangehouden, en er dient eerst een grondig en transparant maatschappelijk debat over het al dan niet vermeende nut en noodzaak van 5G inclusief alle daaraan verbonden risico's plaats te vinden. "
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht