Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Ing A.R. Hartong
Plaats Eindhoven
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Noch de volksgezondheid, noch het milieu zijn op enige manier gebaat bij de invoering van 5G. Economische motieven gebaseerd op het creëren van een kunstmatige vraag naar gigatische hoeveelheden data en de overdracht daarvan staan gelijk aan het opblazen van een zeepbel. Alle investeringen, innovaties en moeite zouden beter besteed zijn aan schone energie en verduurzaming van maatschappij en de bouw in het bijzonder.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht