Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam P. M. Hartman
Plaats Bergeijk
Datum 17 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
5G is niet zomaar iets, het is een verregaande maatregel die mijns inziens totaal onnodig en zelfs onverantwoord is. Een van de respondenten vatte het goed samen, ik neem dan ook delen van zijn pleidooi over. Zonder het waarborgen van de gezondheid van plant, dier en mens technologie is uitrollen onverantwoordelijk. Als na jaren schade blijkt bij mij, mijn kinderen en onze natuur is er misschien al onomkeerbare schade ontstaan. Ik roep de overheid op het voorzorgsprincipe in acht te nemen zoals ook in andere landen/steden in Europa gebeurt, en niet de winst voorrang te geven op de volksgezondheid. Géén 5G voordat uitgesloten is dat het negatieve effecten heeft op levende organismen! Daar komt nog eens bij dat er veel bomen gekapt zullen worden om een betere ontvangst van het microgolf signaal mogelijk te maken, wat een volstrekte waanzin!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht