Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Hr A Kalkhoven
Plaats Nuenen
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Op dit moment is het verre van voldoende onderzocht wat voor schade aan de gezondheid van deze hogere radiofrequenties gaan kleven. In verschillende landen op de wereld zijn al langer meer dan grote vermoedens dat deze straling kanker verwekkend is voor mens en dier.
We hebben wel vaker met radiogolven in Nederland te maken gehad die werden gebagatelliseerd, denk maar eens aan de super sterke kortegolf-zendstation die in Zeewolde heeft gestaan. Daar gingen bij de mensen in huis tijdens het zenden spontaan de TL buizen branden de magnetrons gek doen en nog veel meer elektronische apparatuur zonder dat ze aan de stroom waren aangesloten gingen werken, alleen al door de radio golven. Dit bleek later dan ook ernstig ongezond te zijn voor omwonende die er allerlei rare ziekte verschijnselen van kregen, waar slapeloosheid nog een van de minste problemen was.
We weten ondertussen ook genoegzaam dat wonen onder Hoogspanningskabels kanker verwekkend is en dat leukemie een van de vele ziektes daar veelvuldig voorkomen. In Amerikaanse staten is het al langer verboden kindercrèches en scholen onder dit soort hoogspanningsmasten te bouwen omdat kinderen nog veelmalen gevoeliger zijn om leukemie te krijgen.

DUS!!!!!!!!!!!! REGERING !! NIET DOEN, TOT DAT WE WETEN WAT DE EVENTUELE GEVAREN VOOR DE VOLKS GEZONDHEID IS !!

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht