Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam DS Kwestro
Plaats 's-Gravendeel
Datum 4 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Wereldwijd maken inmiddels meer dan 10.000 (!) wetenschappers zich zorgen over de gezondheid van de bevolking en de natuur (o.a. dieren en planten), omdat nog altijd niet is getest dat 5G veilig zou zijn. Men zegt van wel, maar men hanteert verkeerde normen om 5G door te drukken.
De werkelijkheid is dat 5G wel degelijk gezondheidsschade kan berokkenen, net zoals van 3G en 4G al is aangetoond!
Waar blijft het VOORZORGSPRINCIPE ?

De implementatie van 5G zal zeer ondemocratisch tot stand komen omdat gemeenten worden gedwongen tot medewerking aan de aanleg/uitrol van 5G.
Dit zou een grote misstap zijn.
Als ook uw eigen gezondheid en die van uw (klein)kinderen u lief is, stop dan alstublieft met 5G!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht