Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A Kuijpers
Plaats Geldermalsen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Beste,

Graag wil ik u er op wijzen dat ik tegen de invoering van het 5G netwerk ben. Het zomaar implementeren van dit 5G netwerk zonder dat er gekeken is naar de effecten hiervan is onverantwoord. Zonder kennisgeving richting bevolking dat dit zomaar zonder enig onderzoek geïmplementeerd wordt druist tegen alle democratische beginselen in. Wat is de reden waarom niet verteld wordt dat dit zomaar ''even'' uitgerold word? Is dit vanwege het grote geld en doet gezondheid van de mens er niet meer toe? Volgens mij moet geld het gemak dienen van de mens, maar tegenwoordig leven we in een tijd waarbij de mens het gemak moet dienen van het geld.....
Als ik of mijn kinderen/familie hierdoor nadelige gezondheidseffecten van ondervinden zal ik de staat hiervoor financieel verantwoordelijk stellen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht