Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam De heer (Peter v.d. Oetelaar)
Plaats DE GOORN
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Nadat ik, na een forse hersenbeschadiging, serieuze problemen kreeg met de WIFI van mijn 'normale' provider, is dat na véél moeite uitgeschakeld en werk ik nu via een draadje. Met steeds meer WIFI in huizen, kan ik me niet meer echt vrij bewegen, omdat die intense straling bij mij epileptische aanvallen triggert.
Na méér dan €2000.= geïnvesteerd te hebben in mijn huis en persoonlijke 'bescherming' kan ik me redelijk bewegen. Sommige supermarkten en andere openbare instellingen, zoals bibliotheken e.d., vermijd ik, vanwege de openbaar aangeboden WIFI. Ik ben bang dat ik na de invoering van 5G, geen 'normaal' leven meer kan leiden. Het intense stralingsveld heeft bij testen al effecten gehad op koeien in Friesland en diverse vogelpopulaties in Europa en verder.
Als Nederlands staatsburger voel ik me bedreigd door de uitrol van 5G en heb mijn kinderen gevraagd om, in geval van toenemende gezondheidsproblemen, de verantwoordelijkheid en schadevergoeding bij u neer te leggen. Met groet, P.G. van den oetelaar