Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam NOS-DESIGN (Mw N Schwermer)
Plaats Den Haag
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben het er niet mee eens dat de telecom zomaar haar gang kan gaan en burgers steeds meer met straling kan en mag opzadelen. Er zijn al genoeg mensen die (onbewust of bewust) reeds last hebben van alle gsm en wifi straling, wat dus alleen maar erger wordt met de uitrol van 5g en het plaatsen van small cells in alle straatmeubilair. Omdat niet aan kan worden getoond dat dit geen schadelijke gezondheidseffecten op de burgers gaat hebben, ben ik als ict'er en afgestudeerde gezondheidstherapeute tegen dit voorstel. Er moeten eerst veel onderzoeken gedaan worden, want 3.5 ghz is al dezelfde straling als een magnetronoven heeft, waarvan we reeds weten dat dit niet gezond is. 26 ghz is echter ZO hoog dat we er nog helemaal niet mee te maken hebben gehad. Ondanks dat ze er nu nog niet echt mee bezig zijn om ook 26 ghz te gebruiken en 3.5 ghz vooreerst de boventoon zal voeren, maakt de nieuwe techniek dit wél mogelijk. Dit zou niet zomaar mogen met alle kennis die we nu hebben. Straks wordt er JA tegen een moordwapen gezegd!