Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam P. Kusters
Plaats Arnhem
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Als opdrachtgever van ons dagelijks bestuur (onze regering) sommeer ik u de telecomcode NIET te implementeren met betrekking tot de implementatie van 5G.
Het is de verantwoordelijkheid van onze regering de belangen van de inwoners van Nederland te behartigen. Daarin staat onze gezondheid en ons welzijn op de eerste plaats. Implementatie van 5G heeft dermate grote en negatieve consequenties voor onze gezondheid dat het onverantwoord is hieraan mee te werken.

Economische belangen of verlangens mogen in dit verband NOOIT een rol spelen.

Ik ben van mening dat alle inwoners van Nederland het recht hebben op een gezonde leefomgeving. 5G communicatie brengt dit ernstig in gevaar.
Weiger implementatie van de Telecomcode.