Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam V. Voncken
Plaats Maastricht
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
?? De vernietiging van de mens, natuur, moeder aarde heeft de vorm van 5G aangenomen. 5G beweert sneller internet te leveren. De realiteit is echter anders. De werking en het doel van 5G is echter anders.

Maastricht is de eerste stad in Nederland waar 5G geactiveerd is. Wij burgers zijn hier niet over geïnformeerd. Onze stem is ons ontnomen. Het leven op aarde kan zich tegen de straling die bij 5G vrijkomt niet verweren. De straling maakt ons ziek. Deze straling zal op korte termijn al het leven op aarde vernietigen.

Vanwaar de ontkenning over de werkelijke intentie en het schadelijke gevolg van deze straling komt is in wezen onbelangrijk. Het is belangrijk, noodzaak, om de eenheid, de liefde die wij zijn nu werkelijk te verwezenlijken. Des temeer omdat de straling een directe gerichte wijze is om leven te beheersen. Leven ontkomt niet aan deze straling. Er is geen keuze nog om het kwaad te ontkennen. 5G brengt het duister naar het licht. 5G dwingt ons naar transformatie, dwingt ons te leven vanuit het hart. 5G dwingt ons voorbij angst naar liefde. Liefde, onze waarheid

Ik wil je vragen om deze materie in te lezen.
Ik wil je vragen de realiteit naar buiten toe te dragen. Om zo bewustzijn te creëren. Om zo eenheid te vormen. Om zo leven te voeden

Er is geen tijd. Het is tijd
Eenheid is de kracht. Er is maar 1 van ons ??
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht