Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dutch Footprint Group (J. P. Juffermans)
Plaats Boxtel
Datum 5 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Met een beroep op het Voorzorgbeginsel (VN conferentie,Rio, 1992) vraag ik dringend eerst meer onderzoek naar 5G te doen, omdat er te veel aanwijzingen zijn van grote schade voor mens, dier en milieu door de sterke straling. Voorts zouden er veel bomen gekapt moeten worden, dat weer schadelijk is voor het klimaat en de natuur/biodiversiteit. Ook andere ministeries moeten zich met 5G bemoeien, vanwege de reeds vermoede effecten op diverse terreinen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht