Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam E.J. Vriens
Plaats Knegsel
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Door 3G en4G hebben al velen klachten gekregen, daarom geen uitrol van 5G. Als 250 wetenschappers uit 42 landen waarschuwen voor de risico's van 5G, hoe kan het dan dat de overheid het beter weet? Economische belangen gaan voor en of de bevolking ziek wordt doet er kennelijk niet toe, daarom Ministers en Kamerleden, praat elkaar niet na dat het allemaal zo veilig is want dat is niet zo!