Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam ing R Kaptein
Plaats Doesburg
Datum 27 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
ik ben het helemaal eens met genoemde ingezonden bezwaren door anderen, de veel te grote, snelle explosieve ontwikkeling van technologie is geen vrijkaartje voor de toegang in de hemel... het kan de hel die we samen nu al creëren enkel maar verergeren. 1984 is geen fictie, maar werkelijkheid aan het worden. Duidelijker kan ik niet zijn. We zijn slaven aan het worden van onze 'intelligentie en voor-uitgangs-driften'. Ik ben geen doemdenker, maar realist.


Ik citeer nog maar wat:
" Nogmaals,

Ik sta niet toe dat u mij aan alle vormen van schade blootstelt die 5G met zich mee zal brengen: biologische effecten op de gezondheid, schade aan het ecosysteem, en bedreiging van mijn privacy en vrijheid. De wereldautoriteit waar u en de andere instellingen die bezig zijn met de doorvoering van 5G allemaal naar verwijzen, geeft zelf toe een belangrijk deel van de wetenschappelijke literatuur niet goed te hebben bestudeerd, namelijk die over de biologische effecten van elektromagnetische velden en het gebruik van elektromagnetische velden als wapens, en is bereid deze te gaan bestuderen, zie het interview met Eric van Rongen, voorzitter van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zyyayJL2xak. Ook geeft Eric van Rongen toe dat de maatschappij uit een piramidestructuur bestaat waarin 'bepaalde mensen, bepaalde industrieën, de maatschappij controleren en beheersen' en dat dit niet goed is. ICNIRP staat uiteraard niet los van deze piramide. De toepassingen van 5G noemde Eric van Rongen 'beangstigend'.

Het zou u sieren om:
1. daadwerkelijk iets te doen met de uitkomst van deze consultatie en alle andere vormen van verzet tegen 5G
2. de bevolking eerlijk te informeren over verschillende kanten in het wetenschappelijke debat, inclusief zorgen over de toepassingen van 5G in verkeerde handen en de kans hierop (zie het sociale controlesysteem in China)
3. en over de deals die de overheid sluit met de telecomindustrie om inspraak van burgers in te perken, en over de andere plekken waar de belangen van de telecomindustrie de werkelijkheid doen verdraaien
4. onafhankelijk onderzoek te doen en in de tussentijd geen 5G aan te leggen, en dus 5G niet als eerste te testen op burgers, die in grote getale (ondanks geen voorlichting) laten weten dat ze het NIET WILLEN. ''
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht