Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam H. Bonnema
Plaats Elsloo
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Waarom wil de overheid gemeentes dwingen om mee te werken aan de uitrol van 5G? Waarom verplicht de EU haar lidstaten daartoe? Zonder dat onomstotelijk bewezen is dat het veilig is voor mens, dier en plant? De plotselinge haast en de dictatoriale manier van doen roepen vragen en wantrouwen op. Wat zit hier achter? Gigantische winsten voor Telecommaatschappijen en kassa voor de overheid die de frequenties veilt? Het economisch motief dus? Of de mogelijkheid (die 5G biedt) tot totale controle?
Onze veiligheid en gezondheid is blijkbaar geen punt van overweging. Nu al waarschuwen vele serieuze wetenschappers voor de risico's van de straling waar we nu in leven. Duizenden antennes moeten bijgeplaatst worden, bomen moeten uit de weg geruimd omdat ze de straling zouden hinderen.
Onze aardbol in een magnetron van miljarden stralende antennes, en nog 20.000 satellieten die ons vanuit de ruimte bestralen?! Klimaat en milieu tellen ineens niet meer? Kanker neemt toe, Alzheimer, burn-out, we worden steeds zieker met z'n allen, en de farmaceutische industrie vaart er wel bij.
Hebben de mensen die onze regering vormen, nog nooit gehoord van het VOOZORGSBEGINSEL???
Zo ja, waarom wordt dat niet toegepast??
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht