Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam R.M.S.M. Jockwer
Plaats Amsterdam
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Stop 5G , gevaarlijk voor mens, dier en natuur ! Een enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek vanuit alle landen wijst met nadruk op het extreem grote gevaar , dat de uitrol van 5G voor mens,dier en natuur zou betekenen (En ook nog in een dreigende periode van rasante klimmaatveranderingen ) Ik vraag u met klem de waarschuwingen van talloze wetenschappers en artsen serieus te nemen

Bericht van Prof. Dr. Klaus Buchner , EU parlamentslid :
'Vandaag heb ik de #stralingswaarden ruwweg gemeten in mijn nieuwe EU-kantoor. Omdat het Europees Parlement de minder gezonde Wi-Fi-technologie gebruikt in plaats van de gezondere Li-Fi-technologie, geeft de (hoogfrequente) meter de volledige uitslag weer. We moeten dringend overschakelen op gezondere technologieën.
Ik ben geen vijand van technologie, smartphones en internet.
MAAR. We kunnen ons niet langer de achtergebleven technologieën en de huidige totaal buitensporige straling veroorloven. Andere landen zijn al lang geleden overgestapt op een meer moderne mobiele technologie met weinig straling.'
Lees meer op mijn homepage:
www.mobilfunk-aber-modern.de
Prof. Dr. Klaus Buchner...
Parlementslid van de EU, Ecologisch Democratische Partij (ÖDP)

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht