Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Pura Vida by One (Wanda de Pina)
Plaats Rotterdam
Datum 15 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hierbij verzoek ik u uit naam van alle EU burgers om te kiezen voor onze gezondheid en een gezond milieu. Door de implentatie gaan deze op de lange termijn kapot aan celdestructie van plant, mens en dier.

Wie zit er te wachten op deze ramp? Lees op www.dimplus.nl alles over wat 5-G werkelijk inhoudt.

Dat elke provincie domweg doet wat er beslist wordt zonder naar de gevaren te kjken, kan in een democratisch Europa echt niet.

Welke man neemt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid voor een heel continent op zich? En durft hij dat naar eer en geweten te bekrachtigen met een handtekening op 9 september?!

De burger is goed op de hoogte. Wij weten dat demonstreren een lachertje is voor degene met macht.

Maar echte macht bestaat uit het juiste doen
Niet alleen voor ons de 50- pussers maar voor de generaties na ons.

Ik wens u veel sterkte.

Wanda Nunes de Pina
Oud-docente Nederlands te Rotterdam
Geboren en getogen uit een Nederlandse moeder.

Hoe keren we het tij....... u mag het zeggen

Klimaat verandering antwoord wel.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht