Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Sacred Home (Madelon Coenen)
Plaats Zutphen
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik zie het als volledig ondemocratisch om gemeenten alle zeggenschap te ontnemen als het gaat om uitrol van 5G in de eigen gemeente. Dat lijkt me kwalijk, te meer daar al lang bewezen is dat electromagnetische straling negatieve gezondheidseffecten heeft. Overheid heeft zich in deze middels economische belangen verkocht aan de telecomindustrie en weigert over deze schadelijke kant van 5G te communiceren, en om het voorzorgsprincipe te hanteren. Zij zegt zich te richten naar adviezen van ICNIRP etc., terwijl dit orgaan eenzijdig onderzoeksresultaten selecteert en interpreteert. Gemeenten wordt de mogelijkheid ontnomen om samen met burgers lokaal te onderzoeken in hoeverre de voordelen van 5G opwegen tegen de nadelen ervan, en samen te beslissen waarvoor ze kiezen in de eigen gemeente. Geld voor gezondheid, wat uiteindelijk ons allemaal gezondheid èn geld gaat kosten. Er wordt ons eenzijdig iets opgedrongen zonder het complete beeld te schetsen. Fundamentele mensenrechten zijn in het geding!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht