Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevr. BCPAJ Konings - van Kempen
Plaats Roermond
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Uiteraard is het in dit informatietijdperk van belang dat mensen toegang hebben tot digitale netwerken. Maar dan wel op een verantwoorde en veilige wijze. De gezondheid van mens, dier en natuur is belangrijker dan nog meer gemak en economische winst. Er is naar mijn mening te weinig gegrond onderzoek gedaan naar de invloed van de straling van een 5G-netwerk op mens, dier en aarde. Het lijkt er sterk op dat men alleen kijkt naar het economische belang en winst maar te weinig of geen aandacht heeft voor de gevolgen ervan op de algehele gezondheid. Persoonlijk ben ik dan ook tegen de implementatie van 5G en hoop dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen en dat men de bevolking hier in mee laat beslissen.