Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam T.A. Binnema
Plaats Boazum
Datum 2 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voordat een medicijn op de markt gebracht wordt moet deze dubbelblind placebo gecontroleerd zijn, Voordat 5G aangebracht wordt hoeft er geen onderzoek gedaan te worden?
Geen onderzoek naar de effecten op lange termijn, invloed op mens, dier, planten, bomen. Wat te denken van het effect op baby's en kinderen?
En waarom worden gemeentes verplicht gesteld om 5G masten te plaatsen?
Waarom wordt er niks met de zorgen gedaan van wetenschappers:
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

Voordat er überhaupt aan 5G gedacht wordt eis ik een onafhankelijk, eerlijk en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten op mens, dier, flora en fauna.
Daarnaast eis ik bewijs dat 5G geen schadelijke invloed heeft op de gezondheid en welzijn van mens, dier, flora en fauna
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht