Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mirjam Bout
Plaats Austerlitz
Datum 4 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het is heel belangrijk dat de Nederlandse overheid naar haar burgers te gaat luisteren die aangeven gezondheidseffecten door straling te ervaren. Zelf ben ik ziek geworden doordat ik 8 jaar pal naast een zendmast woonde. Ik heb samen met mijn zoon noodgedwongen moeten verhuizen en ons fijne huis, buurt en stad achter ons moeten laten. Een vluchteling in eigen land.. En ik krijg geen hulp, geen enkele hulp of erkenning. Hoe verschrikkelijk.. Ik vind dat er voordat er sprake kan zijn van 5G eerst een evaluatie moet plaatsvinden hoe het er nu voorstaat. Hoe is het gegaan met 3G EN 4g EN 4g+? Waarom wordt er NIET geluisterd naar mij of vele anderen? Mijn burgerrechten worden en zijn geschaad. Mijn gezondheid is beschadigt en politici steken hun kop in het zand. Luister naar de kanaries in de kolenmijn en denk mee. Samen kunnen we dit oplossen. Echt waar. Maar dan moet er wel de bereidheid zijn om hier samen over te praten. Ik ben daar altijd voor beschikbaar. Samen kunnen we dit oplossen. Ik ben zelf erg actief in Utrecht stad en ik heb daar ook een motie over dit onderwerp door de gemeenteraad gekregen. Ik heb er aan vooraf samen met raadsleden een Raadsinformatiebijeenkomst over het onderwerp georganiseerd. Geheel terug te zien op https://www.youtube.com/watch?v=HFkGmmRq2cQ&list=PLhh6xPMkJvYkbKafjXbOIaomMVj96glPQ. Ik denk dat het van groot belang is dat er, voordat er beslissingen worden genomen, een Ronde Tafel gesprek In het Binnenhof over het onderwerp georganiseerd wordt. Ik wil daar graag een bijdrage aan gaan leveren. Er moet meer geluisterd gaan worden en er moet in mijn ogen meer bewustzijn komen bij politici over dit onderwerp. Het is namelijk te groot (het verandert onze hele maatschappij) omdat dit overhaast door te voeren. Ik hoop echt dat jullie het vertrouwen wat geschaad is bij burgers zoals ik is echt willen gaan herstellen. Praat met mij. Met vriendelijke groet, Mirjam Bout
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht