Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Silvia Terribili
Plaats Amsterdam
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
We zijn 300% tegen de invoering van 5G op Europees niveau

Hieronder 22 argumenten tegen:

1. 5G is in strijd met de Voorzorgsprincipe (UE 2005)
2. 5G is in strijd met Resolutie 1815 van de Raad van Europa (2011)
3. 5G is in strijd met het Nuremberg Code (9149)
4. 5G is in strijd met de Nederlandse Grondwet art. 21 e 22
5. De EEA (European Agency voor Environment) waarschuwt voor elektromagnetische straling ook als die onder de OMS/ICNIRP normen voor blootstelling valt.
6. Er is enorm veel verzet tegen 5G onder burgers in Europa, in de VS, Canada en Australie
7. Het is ondemocratisch om 5G op leggen op alle Europese landen, op 500 miljoen burgers die niet geinformeerd zijn over de risiko’s van deze technologie.
8. De beslissing om 5G in te voeren komt van de Europese Commissie, een niet democratische gekozen instelling.
9. Er zijn al duizenden peer rewiewed studies op wereld niveau die gezondheidrisiko’s verbinden met 2G, 3G, 4G, wireless internet, WiFi, smartmeters en mobiele telefoons.
10. Niemand ziet te wachten op koelkasten die automatisch boodschappen doen, zelfrijdende auto’s of drones die miljoenen mensen gaan bespioneren. Nieuwe technologische ontwikkelingen moeten nuttig voor de maatschappij zijn.
11. Er zijn veel beter alternatieven voor 5G. Alle internetverbindingen kunnen plaatsvinden met bekabeling.
12. Er is geen enkel epidemiologische studie die met zekerheid kan aantonen dat elektromagnetische velden 100% ongevaarlijk zijn.
13. Millimetergolven (die straks gebruikt worden voor 5G) dringen door de huid door voor een millimeter. Aangezien alle cellen in het menselijk lichaam met elkaar communiceren, dan stuurt het doordringen van millimetergolven verkeerde signalen naar cellen in het hele lichaam die vitale functies hebben. De gevolgen voor de gezondheid kunnen catastrofaal zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht