Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam J.M.N. Brassé
Plaats Heerlen
Datum 22 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Verzoek om woongebieden aan te wijzen voor mensen die hinderlijke elektrogevoeligheid ervaren.
De voordelen van de elektromagnetische velden gun ik iedereen die er geen hinder van ervaart.
Ik verzoek nadrukkelijk om een woongebied aan te wijzen in elke provincie met zeer lage straling voor de mensen die hinder ervaren van elektromagnetische velden: de elektrogevoeligen. In deze aangewezen woongebieden zal de straling zeer laag blijven of na verloop van tijd worden. Dus daar a.u.b. geen invoering van nieuwe voorzieningen en er is op enige termijn geen recht / plicht op dekking.
Hoe groot is het probleem? Stel dat 1% van de bevolking zou verhuizen als dat mogelijk was naar een gebied met zeer lage straling. Dat betekent dat 170.000 personen, plus de overige gezinsleden, dan verhuizen.
Als we regeren en maatregelen nemen voor de leefomgeving van mensen, dieren en planten in Nederland dan is het gepast om een maatregel te nemen – het aanwijzen van lokale woongebieden - voor een groep mensen die hinder ervaart als gevolg van elektromagnetische velden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht