Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw Irma Lamers
Plaats GOIRLE
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben het er niet mee eens dat 5G wordt ingevoerd terwijl er geen goed onderzoek is gedaan naar de effecten ervan. Van huidige straling hebben al een aanzienlijk aantal mensen last. Commerciële belangen gaan voor algemeen belang van burgers voor een veilige leefomgeving, incl. Mogelijke nadelige gevolgen van straling. WiFi netwerken en andere vormen van straling ontwikkelen zich te snel. Wat moet de gewone burger met een zelfsturende auto? Waar zijn al die satellieten voor nodig! Graag eerst meer balans met de natuur, en minder gebruik van electra , anders wordt de snelle vooruitgang juist onze ondergang!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht