Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mw. V. Jansen
Plaats Assen
Datum 20 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het wetsvoorstel houdt meer in dan de praktische zaken rondom apparatuur. Het is een vergaande investering met een onzekere uitkomst.
Het zal alle co2 inspanningen tot nu toe teniet doen. Daarnaast; waar we aan de ene kant groen aanprijzen om leefomgeving leefbaar te houden is er nu een wetsvoorstel waarbij gemeenten niet meer zelf kunnen beslissen wat leefbaar is voor haar inwoners. Groen telt niet meer, bomen zouden moeten wijken om straling door te voeren. Ook qua energiegebruik zal het alle eerdere inspanningen dit omlaag te brengen teniet doen.

In de volgende publicatie een samenvatting van meerdere onderzoeken over het gebruik van EMS en het effect op milieu/ leefomgeving.

https://www.researchgate.net/publication/241538484_BEES_BIRDS_AND_MANKIND?fbclid=IwAR07wXqOR07teWRvnM7z4u2tET-2y3IsLt-HQRkBZMVifcCVien7P5ml_4I
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht