Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam C. Smit
Plaats Zwolle
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het kan toch niet zomaar zijn dat je deze technologie wordt opgedrongen en dat je verplicht proefkonijn wordt, omdat je er simpelweg niet aan kunt ontsnappen. Zie Artikel 11 in de Grondwet: Onaantastbaarheid lichaam. Enorme schade is te verwachten volgens vele wetenschappelijke onderzoeken. Stop dit!
Ik eis eerst gedegen onderzoek naar de gezondheidsrisico's van dit systeem! Deze technologie kan en mag niet zomaar worden geimplementeerd.